Zaracrow: Zara Crow (2017, akryyli)

9.-20.1.2019
KUVAAN SEN ULOS

SEKSUAALISTA HYVÄKSIKÄYTTÖÄ KOKENEIDEN TEOKSIA

Kuvaan sen ulos -näyttely esittelee seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista väkivaltaa kokeneiden teoksia. Teokset ovat syntyneet tekijöiden henkilökohtaisista kokemuksista ja tarpeesta käsitellä niitä taiteen keinoin. Näyttelyyn osallistuu yhteensä 16 aikuista henkilöä ja esillä on monin eri tekniikoin toteutettuja kuvia sekä veistoksia. Lisäksi useat osallistujista ovat avanneet teoksiaan ja niiden tekoprosessia myös tekstin muodossa.

Näyttelyn teokset tuovat näkyväksi seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan traumatisoivia vaikutuksia ja vakavia seurauksia. Kuvat kertovat tarinoita kivusta, vihasta, pelosta, itsetuhosta ja itsensä kadottamisesta. Mutta samaan aikaan läsnä on pieni toivo, rohkeus, voima jatkaa eteenpäin ja päästä yli sekä kokemus asteittaisesta eheytymisestä. Kuvat ovat muuntuneet mahdollisuudeksi kanavoida omia kokemuksia uuteen muotoon, mahdollisuudeksi kuvata jotain ulos itsestä. Nyt niillä on lisäksi tärkeä merkitys tuoda tätä kaikkea myös muiden nähtäville.

Osa tekijöistä osallistuu näyttelyyn omalla nimellä, osa nimimerkillä ja osa nimettömänä.

Teokset voivat herättää voimakkaita tuntemuksia.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Suomen Trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n ja Suomen Delfins ry:n kanssa. Näyttelyä on tukenut Svenska Kulturfonden. Lisäksi mukana näyttelyn mahdollistamisessa on ollut useita muita tahoja ja henkilöitä. Näyttelyn tuottajina ja kuraattoreina ovat toimineet Anna Vuopala ja Tuuli Rouhiainen.